BOVATIN erkend: gewaarborgde kwaliteit

De kwaliteit van ons tegelwerk is gewaarborgd middels de erkenning van de Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN). Om hiervoor in aanmerking te komen dient Groot Afbouw niet alleen te beschikken over algemene ondernemersvaardigheden, maar dient er ook te worden voldaan aan specifieke eisen van bedrijfstechniek en kennis van materialen en aanbrengtechnieken. Jaarlijks wordt gecontroleerd of is voldaan aan de opleidingsverplichtingen van personeel én leiding.

NOA-afbouwgarantie

Groot Afbouw is aangesloten bij de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en verleent dan ook de NOA-afbouwgarantie. Voor onze particulieren klanten heeft deze garantie diverse voordelen, met als belangrijkste ‘Goede consumentenvoorwaarden, overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis’.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Keurmerk van Stichting Afbouwkeur: een teken van kwaliteit

Groot Afbouw beschikt over het keurmerk ‘StucKeur’, toegewezen door Stichting Afbouwkeur. Deze stichting heeft zich als doel gesteld kennis, kwaliteit en service binnen de afbouwbranche op een hoog niveau te houden. Door onafhankelijke controle op de bouwplaats en binnen bedrijven, zorgt Stichting Afbouwkeur ervoor dat erkende afbouwbedrijven zoals Groot Afbouw aan de gestelde eisen blijven voldoen. Met behulp van advies en scholing houdt de Stichting het niveau van vakwerk op peil. Voor Groot Afbouw is het een blijvende uitdaging en verplichting naar zichzelf om voortdurend het vakmanschap en kennis op peil te houden. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moet aan strikte voorwaarden worden voldaan. Het pakket van eisen is uitgebreid en dient voortdurend up-to-date gehouden te worden.

SKG-IKOB

SKG-IKOB Certificatie B.V. (verder SKG-IKOB) stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in algemene zin te bevorderen in de sectoren bouw en de gebouwde omgeving, wonen en zorg. Dit doet zij onder meer door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten; het ondersteunen van (branche)organisaties bij de ontwikkeling van producten en diensten; expertises en het uitvoeren van certificatie- en attesteringswerkzaamheden binnen de genoemde sectoren. Daar waar de opdrachten werkzaamheden betreffen, al dan niet onder accreditatie voor certificering en attestering, zijn de voorwaarden nader uitgewerkt in het vigerende SKG-IKOB Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie.

KIWA – KOMO procescertificaat

Groot Afbouw beschikt over het KOMO procescertificaat Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking. Met een KOMO-procescertificaat is het kwaliteitssysteem van Groot Afbouw geborgd ten aanzien van het realisatieproces en het eindresultaat.

Stichting Gevelgarantie Garantiecertificaat Gevelsystemen

Groot Afbouw is aangesloten bij Stichting Gevelgarantie. Stichting Gevelgarantie biedt financiële en bouwtechnische zekerheid voor het product gevelisolatie door de uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan een garantieverzekering.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.